Du lịch Trung Quốc


TOUR THÁNG 6,7,8,9. 2024. Du lịch Trung Quốc Hè - Thượng Hải - Hàng Châu - Tô Châu - Bắc Kinh từ Sài Gòn 2024

Giá từ: 23,999,000 VNĐ
Khởi hành : 27/06; 29/08/2024
Số ngày : 7 ngày 6 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
23,999,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 6,7,8,9. 2024. Du lịch Trung Quốc Hè 2024 - Thành Đô - Cửu Trại Câu - Lạc Sơn từ Sài Gòn

Giá từ: 17,299,000 VNĐ
Khởi hành : 21/06; 19/07; 30/08; 20/09/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
17,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5,6,7,8,9. 2024. Du lịch Trung Quốc Hè 2024 - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn từ Sài Gòn

Giá từ: 15,399,000 VNĐ
Khởi hành : 09,11,25/05; 15/06; 13/07; 10/08; 14/09/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
15,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Trung Quốc Hè - Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn từ Sài Gòn 2024

Giá từ: 15,399,000 VNĐ
Khởi hành : 12/05; 16/06; 14/07; 18/08/2024
Số ngày : 5 ngày 4 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
15,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Trung Quốc mùa Xuân - Côn Minh - Đại Lý - Shangrila - Lệ Giang - Băng Xuyên từ Sài Gòn 2024

Giá từ: 20,399,000 VNĐ
Khởi hành : 16/05; 13/06; 13/07; 15/08/2024
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
20,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5, 6. 2024. DU LỊCH TRUNG QUỐC HÈ 2024 - THƯỢNG HẢI - HÀNG CHÂU - TÔ CHÂU - BẮC KINH TỪ SÀI GÒN

Giá từ: 23,299,000 VNĐ
Khởi hành : 14/05; 10/06/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
23,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5, 6, 7, 8. 2024. DU LỊCH TRUNG QUỐC HÈ - THƯỢNG HẢI - Ô TRẤN - HÀNG CHÂU - BẮC KINH TỪ SÀI GÒN 2024

Giá từ: 23,299,000 VNĐ
Khởi hành : 17/05; 14/06; 12/07; 09/08/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
23,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

TOUR THÁNG 5,6,7,8,9,10. 2024. DU LỊCH TRUNG QUỐC HÈ 2024 - BẮC KINH - TÔ CHÂU - HÀNG CHÂU - THƯỢNG HẢI TỪ SÀI GÒN

Giá từ: 22,399,000 VNĐ
Khởi hành : 25/05; 22/06;06/07; 17/08; 14/09; 19/10/2024
Số ngày : 7 NGÀY 6 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
22,399,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH TRUNG QUỐC 6 NGÀY 5 ĐÊM GIÁ CỰC HOT 2023 TRƯƠNG GIA GIỚI – PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN

Giá từ: 16,499,000 VNĐ
Khởi hành : 12, 20, 27/7; 10, 24/8; 5, 28/9; 3, 26/10
Số ngày : 6 NGÀY 5 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
16,499,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH TRUNG QUỐC BẮC KINH - THƯỢNG HẢI - HÀN CHÂU - TÔ CHÂU GIÁ HOT 2019

Giá từ: 15,999,000 VNĐ
Khởi hành : 14/08/2019
Số ngày : 7 ngày
Phương tiện : Máy bay
15,999,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lịch Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn 4 ngày giá tốt 2018

Giá từ: 13,699,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ chí minh 01/11, 08/11, 15/11, 22/11, 29/11
Số ngày : 04 ngày 03 đêm
Phương tiện : Máy bay
13,699,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

Du lich Trung Quốc Bắc Kinh - Vạn Lý Trường Thành từ Sài Gòn giá tốt 2018

Giá từ: 9,699,000 VNĐ
Khởi hành : Hồ chí minh 31/10
Số ngày : 03 ngày 02 đêm
Phương tiện : Máy bay
9,699,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ
  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng