Du lịch Miền Bắc


DU LỊCH HÀ NỘI HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU - SAPA. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ*BB. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 8,899,000 VNĐ
Khởi hành : 8,22,29.10;11,18,24.11; 2,13,20.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
8,899,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH HÀ NỘI HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU - SAPA. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 8,899,000 VNĐ
Khởi hành : 8,22,29.10;11,18,24.11; 2,13,20.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
8,899,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH MIỀN BẮC 4N3D. HÀ NỘI – HẠ LONG - YÊN TỬ–NINH BÌNH. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ*BB. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 9,299,000 VNĐ
Khởi hành : 8,22,29.10;11,18,24.11; 2,13,20.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
9,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH MIỀN BẮC 4N3D. HÀ NỘI – HẠ LONG - YÊN TỬ–NINH BÌNH. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ*BB. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 9,299,000 VNĐ
Khởi hành : 8,22,29.10;11,18,24.11; 2,13,20.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
9,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH MIỀN BẮC 4N3D. HÀ NỘI – HẠ LONG - YÊN TỬ– NINH BÌNH. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ*BB. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 9,299,000 VNĐ
Khởi hành : 8,22,29.10;11,18,24.11; 2,13,20.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
9,299,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH MIỀN BẮC 4N3D. HÀ NỘI – HẠ LONG - YÊN TỬ–NINH BÌNH. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 10,099,000 VNĐ
Khởi hành : 6,13,20,27.10; 3,10,17,24.11; 1,8,15,22,29.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
10,099,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH MIỀN BẮC 4N3D. HÀ NỘI – HẠ LONG - YÊN TỬ–NINH BÌNH. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 10,099,000 VNĐ
Khởi hành : 6,13,20,27.10; 3,10,17,24.11; 1,8,15,22,29.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
10,099,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH MIỀN BẮC 4N3D. HÀ NỘI – HẠ LONG - YÊN TỬ– NINH BÌNH. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY VJ. TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 10,099,000 VNĐ
Khởi hành : 6,13,20,27.10; 3,10,17,24.11; 1,8,15,22,29.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
10,099,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH HÀ NỘI HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU - SAPA. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 10,199,000 VNĐ
Khởi hành : 6,13,20,27.10; 3,10,17,24.11; 1,8,15,22,29.12.2023
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
10,199,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH HÀ NỘI HÀ NỘI – MAI CHÂU – MỘC CHÂU - SAPA. T10,11,12, 2023.4N3D. BAY TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 10,199,000 VNĐ
Khởi hành : (6,13,20,27.10; 3,10,17,24.11; 1,8,15,22,29.12.2023)
Số ngày : 4 ngày 3 đêm
Phương tiện : MÁY BAY
10,199,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH HÀ NỘI – SAPA– HẠ LONG. T9,10,11,12, 2023.3N2D. BAY TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 8,899,000 VNĐ
Khởi hành : 30.9; 7,14,21,28.10; 4,11,18,25.11; 2,9,16,23,30.12/2023
Số ngày : 3 NGÀY 2 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
8,899,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ

DU LỊCH HÀ NỘI – SAPA – HẠ LONG. T9,10,11,12/2023. 3N2D. BAY TỪ CẦN THƠ

Giá từ: 8,899,000 VNĐ
Khởi hành : 30.9; 7,14,21,28.10; 4,11,18,25.11; 2,9,16,23,30.12/2023
Số ngày : 3 NGÀY 2 ĐÊM
Phương tiện : MÁY BAY
8,899,000 VNĐ
CHI TIẾT
Cần thơ
  • /files/images/vietasia/1.png
  • /files/images/vietasia/2.png
  • /files/images/vietasia/3.png

Đối tác - Khách hàng

Videos